Amiant

Amiant

L’amiant o també denominat asbest és un grup de minerals metamòrfics fibrosos. Aquest material molt resistent a altes temperatures ha estat utilitzat en materials de la construcció, teulats amb plaques d’uralita, envans, canals i conduccions d’aigua entre d’altres.

L’empresa està inscrita al RERA amb el número 26/AG/07, que això permet realitzar totes les tasques d’extracció d’aquest material dins la normativa aplicada. Disposem de tots els materials i dispositius i també d’un personal molt ben format per realitzar aquesta feina.

Disposem de una unitat mobil per desplaçar-nos a la zona d'extracció.

Excavacions Mal i Hurts