Tipus d'Àrids

Base per carreteres

 • Tot-u 
 • Tot-u II / sauló 
 • Balastre de sauló 

Grava per asfalt i formigó

 • Grava granítica 4-6 
 • Grava granítica 6-12 
 • Grava granítica 12-18 
 • Grava granítica 18-25 
 • Grava granítica 25-30 
 • Grava granítica 30-50 

Materials per murs de contenció

 • Pedra escullera de 500-1000 
 • Pedra escullera de 1000-3000 
 • Pedra escullera de 3000-6000 

Sorra 04

 • Sorra 04

Places i aparcaments

 • Sauló 08

Graves per jardineria

 • Pedra triturada de Cadaquès 10-20 
 • Pedra triturada de Cadaquès 20-30 
 • Pedra triturada de Cadaquès 30-50 
 • Boló de riu 

Terres vegetals

 • Triturat vegetal amb sauló
 • Terres vegetals

Excavacions Mal i Hurts