Maquinària

Tenim la maquinària per a tot tipus de tasques

L’empresa disposa de diferents tipus de maquinària per a poder realitzat tot tipus de tasques:

 • Excavadores (giratòries) des de 2 tones fins a 50 tones.
 • Pales carregadores.
 • Retroexcavadores.
 • Anivelladores.
 • Camions.
 • Compactadores (3 tipus gran, mitjana i petita).
 • Tractors i desbroçadores.
 • Equip mòbil de matxaca i criba
 • Contenidors.
 • Sanjadora.
 • Altres (pinces, martell).

 

 

 

Excavacions Mal i Hurts