Excavacions Malé i Hurtós

Male Hurtós Maquinària

Maquinària

Excavacions Malé i Hurtós

Tenim la maquinària per a tota classe de tasques

L’empresa disposa de diferents tipus de maquinària per a poder realitzar tota mena de tasques:

Excavadores (giratòries)
des de 2 tones fins a 50 tones.
Pales carregadores
Retroexcavadores
Anivelladores
Camions
Compactadores
3 tipus gran, mitjana i petita.
Tractors i desbrossadores
Equip mòbil de matxaca i garbell
Contenidors
Resoludora
Altres (pinces, martell)