Excavacions Malé i Hurtós

Excavacions i moviments de terres

Excavacions de tota classe

Gràcies a la nostra experiència i maquinària de qualitat.

Maquinària de qualitat

Disposem de maquinària per a tota classe de tasques.

Desbrossaments i neteja de regs i rieres

Neteja, ordenació i conservació de lleres amb l’objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica.

Equip mòbil per a triturar les runes

Es disposa d’un garbell i un molí mòbil per fer directament el reciclatge i la trituració de les diferents runes.
SERVEIS

Moviments de terres i excavacions

Excavacions Malé i Hurtós gràcies a la seva maquinària, pot executar diferents tasques.
 • Excavacions amb terres
 • Excavacions de pedra i martell
 • Excavacions de pedra amb ciment expansiu
 • Moviments de terres en general
 • Fonaments
 • Cunetes
 • Esplanades
 • Arranjaments de pistes forestals i camins rurals
 • Canalitzacions, sanejaments i rases
 • Esculleres
 • Desbrossaments
Per tal de conservar i millorar les condicions del medi ambient també realitzem desbrossaments i neteja de regs i rieres.

T'interessa
aquest servei?