Excavacions Malé i Hurtós

SERVEIS

Planta d'àrids

Els àrids s’utilitzen com a matèria primera en la fabricació de formigó, bases i capes de rodament de carretera, entre d’altres. S’empra, doncs, com a matèria primera de la construcció.

Excavacions Malé i Hurtós disposem d’una pedrera d’àrids granítics.

La nostra planta està situada a la comarca de l’Alt Empordà, concretament a la població de Vilarnadal.

La finalitat d’aquesta és triturar i seleccionar tota mena d’àrids mitjançant diferents garbells i així arribar a aconseguir els materials desitjats.

Tipus d’àrids

BASE PER A CARRETERES

Àrids Tot-u

Tot-u

Àrids Tot-u II / sauló

Tot-u II / sauló

Balastre de sauló

Balastre de sauló

GRAVA PER ASFALT I FORMIGÓ

Grava granítica 4-6

Grava granítica 4-6

Grava granítica 6-12

Grava granítica 6-12

Grava granítica 12-18

Grava granítica 18-25

Grava granítica 18-25

Grava granítica 25-30

Grava granítica 25-30

Grava granítica 30-50

Grava granítica 30-50

MATERIALS PER A MURS DE CONTENCIÓ

Pedra escullera de 500-1000

Pedra escullera de 500-1000

Pedra escullera de 1000-3000

Pedra escullera de 1000-3000

Pedra escullera de 3000-6000

SORRA

Sorra 04

PLACES I APARCAMENTS

Sauló 08

Sauló 08

GRAVES PER A JARDINERIA

Pedra triturada de Cadaquès 10-20

Pedra triturada de Cadaquès 10-20

Pedra triturada de Cadaquès 20-30

Pedra triturada de Cadaquès 20-30

Pedra triturada de Cadaquès 30-50

Pedra triturada de Cadaquès 30-50

Boló de riu

Boló de riu

TERRES VEGETALS

Triturat vegetal amb sauló

Terres vegetals

Terres vegetals

T'interessa
aquest servei?