Excavacions Malé i Hurtós

Alt grau d’especialització

Més de 35 anys d'experiència ens avalen.

Maquinària de qualitat

Disposem de maquinària per a tota classe de tasques.

Execució per a tot tipus d’enderrocs

Complementem les tasques d'enderrocs amb el servei de gestió i reciclatge de runa.

Equip mòbil per a triturar les runes

Es disposa d’un garbell i un molí mòbil per fer directament el reciclatge i la trituració de les diferents runes.
SERVEIS

Enderrocs i demolicions

Al llarg de la trajectòria la nostra empresa ha dut a terme diferents enderrocs i demolicions. Totes aquestes tasques són gràcies a la maquinària que disposem per a fer aquestes feines: giratòries de grans dimensions amb pinces o cisalles. A Excavacions Malé i Hurtós S.L. tenim un alt grau d’especialització en aquestes feines.

Utilitzem les últimes tecnologies i tècniques per a optimitzar l’execució d’enderrocs i demolicions per a tota classe d’edificacions, parcials o totals, i gestionem els residus procedents d’aquestes feines.

Disposem d’un equip mòbil per a triturar les runes. Aquest s’empra majoritàriament en obres on es vol fer directament el reciclatge i la trituració de les diferents runes. Per això es disposa d’un garbell i un molí mòbil.

T'interessa
aquest servei?